شناسه : 146288645


مسائل و مشکلات باند دوم جاده اشکذر به رستاق با حضور فرماندار و دستگاه های مرتبط در این زمینه در دفتر بخشدار مرکزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، نشست بررسی مسائل و مشکلات باند دوم جاده اشکذر به رستاق با حضور فرماندار و دستگاه های مرتبط در این زمینه در دفتر بخشدار مرکزی برگزار شد.


مصوب کردن نقشه طرح جاده اشکذر به رستاق در کمیته فنی اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای و اداره راه و شهرسازی استان و هم چنین اخذ مجوز از اداره گاز در خصوص ادامه عملیات عمرانی این جاده از جمله مهمترین مصوبات این نشست بود.