یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 156980270


هادی هادی نسب در دیدار با خانواده خیر اشکذری"پور اکبر" سرانه مشارکت خیرین در فعالیت های عام المنفعه شهرستان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: خیرین مناطق مختلف شهرستان منشا خدمات بزرگی بودند و باید بستر و زمینه را برای مشارکت هر چه بیشتر آنها فراهم کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، "هادی هادی نسب " فرماندار، " دکتر پور مازار" رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان اشکذر،"رضوانی" رئیس شورای اسلامی شهر، " جعفری پور" شهردار و "قانعیان" بخشدار مرکزی با خانواده خیر گرانقدر اشکذری " حاج صادق پور اکبر" دیدار کردند.

 

 

هادی هادی نسب با بیان اینکه سرانه مشارکت خیرین در فعالیت های عام المنفعه شهرستان از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردار است، گفت: خیرین مناطق مختلف شهرستان منشا خدمات بزرگی در حوزه های مختلف درمانی، آموزشی، فرهنگی و... بودند.

 

 

فرماندار اشکذر اظهار داشت: مجموعه شهرستان آمادگی دارد بستر و زمینه را برای مشارکت هر چه بیشتر خیرین در فعالیت های عام المنفعه که می تواند رشد و توسعه شهرستان را سرعت ببخشد، فراهم نماید.

 

 

در پایان این دیدار، فرماندار اشکذر با اهداء لوح سپاس از حرکت خیرخواهانه و ارزشمند خانواده پوراکبر درکمک به ساختمان خیری درمانگاه شبانه روزی این شهرستان تقدیرنمود.

 

 

 

 

 آدرس کوتاه :