شناسه : 133853939


مدیرکل آب و فاضلاب روستایی استان با فرماندار اشکذر دیدار و در خصوص تسریع در روند انتقال آب به بخش خضرآباد گفتگو و تبادل‌نظر کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری اشکذر؛ مدیرکل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد در دیدار با فرماندار اشکذر، همکاری بیشتر برای تسریع در روند انتقال آب پروژه امام حسین (ع) را خواستار شد.

در این نشست مشکلات انتقال آب به بخش خضرآباد بررسی و در خصوص راه‌کارهای رفع مشکلات خط لوله انتقال آب گفتگو و تبادل‌نظر شد.