شناسه : 141325360
معاون سياسي ،امنيتي و اجتماعي فرماتدار اشكذر مطرح كرد؛

با ايجاد نشاط اجتماعي و اميد به آينده ميتوان از اعتياد پيشگيري كرد


ششمين جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان اشكذر در روز گذشته به رياست «شيباني» معاون سياسي ،امنيتي و اجتماعي فرماندار و با حضور اعضاي شورا در محل فرمانداري اين شهرستان تشكيل جلسه داد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان اشكذر ،ششمين جلسه شوراي  هماهنگي مبارزه با مواد مخدر  شهرستان اشكذر در روز گذشته  به رياست «شيباني» معاون سياسي ،امنيتي و اجتماعي فرماندار  و با حضور اعضاي  شورا در محل فرمانداري اين شهرستان  تشكيل جلسه داد.

 

معاون سياسي فرماندار در اين نشست با اشاره به اينكه پديده مواد مخدر در جامعه بويژه در ميان جوانان يكي ار مسائل و مشكلات اجتماعي جامعه محسوب مي شود اظهار داشت : برای مقابله با آسیب های مواد مخدر ، باید با یک رویکرد اجتماعی به این امر نگاه کنیم و با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی سطح تقاضا را در جامعه پائین بیاوریم تا به طبع آن سطح عرضه مواد مخدر نیز کاهش پیدا کند

 

محمد شيباني به راههاي پيشگيري از مواد مخدر اشاره كره كرد و گفت : مي بايست پيشگيري را از همان خانواده و آموزش وپرورش شروع كرد كه در اين راستا با برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه مدارس با موضوع پيشگيري اين امر محقق مي شود .

 

معاون فرماندار  با بيان اينكه نا اميدي و خمودگي در امتداد هم هستند خاطر نشان كرد: هرچه اميد به اينده زياد شود خمودگي كم و نشاط زياد مي شود كه در اين صورت اعتياد جوانان هم كاهش مي يابد كه اين امرباعث مي شود جوانان كمتر به سراغ مواد مخدر بروند.

 

شيباني در پايان جلسه  از مسولين مرتبط  خواست تا ساختمان هاي قديمي و مخروبه و خالي از سكنه در  سطح شهر كه محلي براي تجمع افراد معتاد و بزهكار شده  را شناسايي و در كوتاه ترين زمان نسبت به ساماندهي ان اقدام شود.

 

 آدرس کوتاه :