شناسه : 157982419

تقدیر معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری از مسئول فنی دهیاری های بخش مرکزی اشکذر


مصطفی پور دهقان و بخشدار مرکزی اشکذر از مجتبی توانایی مسئول فنی دهیاری های بخش مرکزی به پاس پیگیری های صادقانه در امور عمرانی نظارت عالیه بر پروژه های روستایی بخش مرکزی اشکذر با اهداء لوح سپاس تقدیر نمودند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، "مصطفی پور دهقان " معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و " حسین قانعیان" بخشدار مرکزی از مجتبی توانایی مسئول فنی دهیاری های بخش مرکزی به پاس قدردانی از تلاش و  پیگیری های صادقانه در امور عمرانی نظارت عالیه بر پروژه های روستایی بخش مرکزی اشکذر با اهداء لوح سپاس تقدیر نمودند.

 

لازم به ذکر است بخشداری مرکزی اشکذر در این زمینه رتبه دوم استان را به خود اختصاص داده است.آدرس کوتاه :