آب و هوا

شناسه : 784207

آب و هوا


آب و هوا

آب و هوا
  آب و هوای شهرستان صدوق درنواحی دشتی و چاله ها به  علت نزولات جوی اندک همراه با تبخیر شدید ، نوسانات شدید درجه حرارت و گرمای زیاد ، گرم و خشک است.60 درصد بارندگی سالانه در فصل زمستان ، 23 درصد در فصل بهار و 17 درصد در فصل پاییز ریزش می نماید. فصل تابستان نیز فاقد بارندگی است. در مناطق مرتفع آب و هوای نیمه خشک با تابستانهای معتدل و زمستان های سرد حکم فرما است. میزان رطوبت با افزایش ارتفاع بالاتر می رود.

در شش ماه بهار و تابستان باد غالب از شمال باختر ، از آبان تا بهمن در جهت جنوب خاوری و در مهر و اسفند از باختر می وزد.

بادهایی که منطقه را تحت تاثیر قرار می دهند عبارتند از:

1-    باد منطقه ای قبله: از جنوب و جنوب باختری ، اغلب در زمستان و بهار به شکل متناوب و با سرعت متوسط می وزد. وزش این نوع باد گاهی شدید و مضر است.

2-   باد منطقه ای کرمان : از خاور و جنوب خاوری ، در فصول پاییز و زمستان می وزد. سرعت باد آن متوسط و مدت وزش آن متناوب بوده وباعث خنکی هوا در تابستان می گردد.

3-    باد منطقه ای که از جهت شمال ، بطور متناوب و با سرعت متوسط می وزد. زمان وزش پاییز و زمستان بوده و گاهی زیان آور است.

4-   باد محلی کوهستان به شکل نسیم از سمت جنوب و در تمام فصول می وزد.زمان وزش اغلب در شب بوده و باعث لطافت هوا در تابستان می شود.