یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 158608201

اتخاذ تمهیدات لازم جهت تامین امنیت شعب اخذ رای انتخابات شهرستان اشکذر


در راستای تامین امنیت لازم جهت برگزاری مطلوب انتخابات و صیانت از آرای مردم، نشست مسئول کمیته امنیتی و انتظامی ستاد انتخابات شهرستان اشکذر با نماینده نیروی انتظامی برگزار شد.

به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان اشکذر، در راستای تامین امنیت لازم جهت برگزاری مطلوب انتخابات و صیانت از آرای مردم، نشست مسئول کمیته امنیتی و انتظامی ستاد انتخابات شهرستان اشکذر با نماینده نیروی انتظامی برگزار شد.

 

در این نشست در خصوص اتخاذ تمهیدات لازم جهت تامین امنیت شعب اخذ رای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان بحث و تبادل نظر شد.

 

 آدرس کوتاه :