یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 155620148
سرپرست فرمانداری اشکذر:

اتمام پروژه جاده اشکذر به رستاق خواسته چندین ساله مردم بخش مرکزی است


هادی هادی نسب گفت:با توجه به خطرات احتمالی جاده سنتو، جاده اشکذر به رستاق جاده اصلی تردد مردم رستاق به مرکز شهرستان است و باید دستگاه های مربوطه با همکاری و تعامل نسبت به اتمام این پروژه اهتمام ورزند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، سرپرست فرمانداری اشکذر در جلسه بررسی مسائل و مشکلات جاده اشکذر به رستاق، اتمام این پروژه را یکی از خواسته های چندین ساله مردم رستاق دانست.

 

هادی هادی نسب با بیان اینکه این جاده، مسیر اصلی تردد مردم رستاق به مرکز شهرستان به شمار می رود، افزود: با توجه به خطرات احتمالی جاده سنتو، اکثریت مردم بخش مرکزی این جاده را برای تردد به مرکز شهرستان انتخاب می کنند و انتظار می رود دستگاه های مربوطه با همکاری و تعامل هر چه بیشتر نسبت به اتمام این پروژه اهتمام ورزند.

 

 

 آدرس کوتاه :