اجرای 3 پروژه عمران روستایی توسط بنیاد مسکن صدوق

شناسه : 784378

اجرای 3 پروژه عمران روستایی توسط بنیاد مسکن صدوق


اجرای 3 پروژه عمران روستایی توسط بنیاد مسکن صدوق

اجرای 3 پروژه عمران روستایی توسط بنیاد مسکن صدوق
   در حال حاضر مهمترین پروزه هایی که اجرای آنها قطعی شده است و در حال شناسایی پیمانکار از طریق مناقصه  هستیم عبارتند از: اجرای طرح هادی روستای شرف آباد و جمال آباد رستاق، اجرای دیوار ساحلی زربند و اجرای طرح هادی روستای سورک.

وی هزینه اجرای پروژه های فوق را حدود یک میلیارد و هستصد میلیون ریال عنوان کرد و از بهره برداری آنها تا 3 ماهه نخست سال 1389 خبر داد.