آخرين نشست شوراي فرهنگي عمومي شهرستان در سال 92 برگزار شد

شناسه : 1478331

آخرين نشست شوراي فرهنگي عمومي شهرستان در سال 92 برگزار شد


آخرين نشست شوراي فرهنگي عمومي شهرستان در سال 92 برگزار شد

آخرين نشست شوراي فرهنگي عمومي شهرستان در سال 92 برگزار شد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري اشكذر، نشست شوراي فرهنگي عمومي اين شهرستان روز دوشنبه  با دستور كار بررسي گزارش كارگروه هاي فرعي در خصوص اتباع خارجي و مهاجرين غيربومي و همچنين تقدير از فعالين عرصه فرهنگ و هنر برگزار شد.

برخورد قانوني با اتباع غيرمجاز

"محمدعلي شاه حسيني" در اين نشست اظهار داشت: حضور بيش از 3000 نفر اتباع خارجي غيرمجاز در شهرستان  نيازمند  توجه جدي و لازم  دستگاه هاي مرتبط در راستاي برخورد قانوني با افراد فاقد گذرنامه و پروانه اقامت  مي باشد.

انجام كار مطالعاتي دانشگاه هاي شهرستان در راستاي آسيب شناسي حضور اتباع

فرماندار اشكذر آسيب هاي ناشي از اقامت غيرمجاز اتباع خارجي در اين شهرستان را  برشمرد و گفت: افزايش آمار جرم و جنايت از مهمترين آسيب ها مي باشد.

وي انجام كار مطالعاتي توسط دانشگاه هاي آزاد و پيام نور شهرستان در راستاي آسيب شناسي حضور اتباع خارجي و مهاجرين داخلي را خواستار شد و تصريح كرد: يكي از مطالبات به حق مردم اصلاح وضعيت كنوني حضور اتباع بيگانه در مناطق مختلف شهرستان مي باشد كه همكاري دانشگاه ها براي اصلاح وضعيت موجود ضروري مي باشد.

جذابيت اتباع براي كار فرمايان و نكته تامل براگيز

شاه حسيني حضور اتباع و مهاجرين داخلي در كسب و كارهاي سنگين و مشاغل سخت را عاملي براي جذابيت كارفرمايان در استفاده از اين نيروها عنوان كرد و گفت: در كوره هاي آجرپزي، گلخانه ها، صنايع فولادي و ساختمان سازي آماراشتغال اين افراد تامل برانگيز است.

تقويت گشت هاي مشترك در صنايع غذايي

فرماندار اشكذر تقويت گشت هاي مشترك براي برخورد قانوني با اتباع غيرمجاز در شهرستان را خواستار شد و تصريح كرد: دقت نظر گشت هاي مشترك در صنايع غذايي و عدم به كارگيري اتباع بيگانه در اين صنايع مي بايست اكيدا مورد توجه قرار گيرد.

درخواست فرماندار

اين مقام مسئول خواستار مشاركت آموزش و پرورش و جامعه فرهنگيان، روحانيون و دانشگاهيان براي فرهنگ سازي و تاثيرپذيري فرهنگ غني يزدي ها بر مهاجرين داخلي شد و گفت: آموزش خانواده ها، دانش آموزان و بهره گيري از آموزش هاي مهارت هاي زندگي در راستاي اين تاثيرپذيري بسيار مهم و اساسي است.

سال آينده همراه با برنامه هاي فرهنگي ادارات

فرماندار اشكذر در ادامه اين نشست با تشريح وضعيت فرهنگي شهرستان اظهار داشت: تعيين اهداف و برنامه هاي فرهنگي توسط ادارت براي سال آينده مورد انتظار بوده و در اين راستا گام هاي مهم و اساسي براي پيشبرد اين اهداف برداشته خواهد شد.

تجليل از دو نويسنده خوش ذوق

وي با تجليل از آقايان "مهدي جعفري نسب " نويسنده كتاب گوهر و "غفار عارف پور" نويسنده كتاب عصاي گمشده اظهار داشت: از دوستاني كه در غربت فرهنگي بوده اند حمايت خواهيم كرد.

سياست شهرستان حمايت از اهالي فرهنگ و هنر

فرماندار اشكذر حمايت از هنرمندان، نويسندگان و اهل فرهنگ را از دغدغه هاي مهم دولت تدبير و اميد عنوان كرد و گفت: تقويت و حمايت از اهالي ياد شده از سياست هاي فرهنگي اين شهرستان نيزخواهد بود.

مردم شهرستان نيازمند نشاط اجتماعي

شاه حسيني تقويت نشاط اجتماعي در شهرستان را ضروري دانست و تصريح كرد: مردم شهرستان به نشاط همراه با معنويت نيازمند بوده و خلاء اين مهم در شهرستان مشاهده مي شود كه قطعا در برنامه هاي فرهنگي تقويت نشاط اجتماعي به عنوان يكي از اولويت ها مدنظر قرار خواهد گرفت.

در پايان اين نشست با اهداي لوح يادبود از نويسندگان كتب گوهر و عصاي گمشده تجليل شد.