از سوی جهاد کشاورزی شهرستان صدوق صورت گرفت:

    محمدحسین قیصری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان صدوق در گفتگو با گروه خبری پورتال فرمانداری با بیان  عزم راسخ جهاد کشاورزی جهت مقابله با اثرات خشکسالی افزود:

جهاد کشاورزی شهرستان صدوق سال گذشته جهت مقابله با اثرات خشکسالی سال های اخبر و همچنین توسعه زیربنایی بخش کشاورزی اعتباری بالغ بر 12 میلیارد ریال در این بخش هزینه نموده که این اعتبار در موارد ذیل هزینه گردیده است:

ساخت کانال های آبیاری عمومی به طول 13450 متر

ساخت استخر ذخیره آب با حجم 10000 مترمکعب

احیاء و مرمت 21 رشته قنات

تجهیز و نوسازی اراضی به مساحت 61 هکتار

احداث جاده دسترسی دامداری ها به طول 3500 کیلومتر

اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در سطح 175 هکتار

وی همچنین از هزینه کرد 10 میلیارد ریالی در راستای توسعه بخش کشاورزی در سالجاری خبر داد.