از نيمكت نشيني فرماندار اشكذر تا تقدير از معلمان مدارس همت آباد، بندرآباد و اسلام آباد

شناسه : 2833812

از نيمكت نشيني فرماندار اشكذر تا تقدير از معلمان مدارس همت آباد، بندرآباد و اسلام آباد
به گزارش روابط عمومي فرمانداري اشكذر، به مناسبت هفته معلم فرماندار اين شهرستان با حضور در مدارس همت همت آباد، حجاب بندرآباد و شهيد چمران اسلام آباد از زحمات معلمين تقدير و تشكر كرد.

"محمدعلي شاه حسيني" با حضور در كلاس درس  اين مدارس ضمن قدرداني از مقام والاي معلمان در باره اهميت جايگاه معلم و هفته گرامي داشت آن با دانش آموزان صحبت كرد.