اصناف قانون را رعایت کنند

شناسه : 785463

اصناف قانون را رعایت کنند


اصناف قانون را رعایت کنند

اصناف قانون را رعایت کنند

فرماندار صدوق از واحدهای فروش مواد غذایی مسیر اشکذر میبد بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،"سعید عبداللهی" فرماندار صدوق ظهر امروز در بازدید از واحدهای فروش مواد غذایی بر رعایت بهداشت و عدم فروش مواد فاقد علامت استاندارد و تاییدیه وزارت بهداشت تاکید کرد.

فرماندار صدوق در این بازدید فروش محصولات  دیگر اصناف در صنف مواد غذایی و لبنیاتی را مغایر با قانون دانست و بر اصلاح مورد فوق  و رعایت  قانون اصناف تاکید کرد.