افتتاح دفتر نماینده مردم محترم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی درشهرستان صدوق

شناسه : 784157

افتتاح دفتر نماینده مردم محترم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی درشهرستان صدوق


افتتاح دفتر نماینده مردم محترم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی درشهرستان صدوق

افتتاح دفتر نماینده مردم محترم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی درشهرستان صدوق

بنا به این گزارش دفتر یاد شده روز یکشنبه هر هفته از ساعت 9 الی 12 در محل پاساژ امین اشکذر پاسخگوی مراجعین می باشد.