افتتاح ساختمان جديد نمايندگي ميراث فرهنگي،صنايع دستي وگردشگري صدوق

شناسه : 781730

افتتاح ساختمان جديد نمايندگي ميراث فرهنگي،صنايع دستي وگردشگري صدوق


افتتاح ساختمان جديد نمايندگي ميراث فرهنگي،صنايع دستي وگردشگري صدوق

افتتاح ساختمان جديد نمايندگي ميراث فرهنگي،صنايع دستي وگردشگري صدوق

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق،درمراسمي مجاهد كرباسي به سمت سرپرست نمايندگي ميراث فرهنگي،صنايع دستي وگردشگري صدوق معرفي واززحمات حامد توكليان سرپرست قبلي اين نمايندگي تجليل شد.
دراين مراسم كه فرماندارصدوق،مديركل ميراث فرهنگي،صنايع دستي وگردشگري وجمعي ديگري ازمسئولين استان وشهرستان حضورداشتند، ساختمان اين نمايندگي نيزافتتاح شد.
"احمد علي دشتي پور"دراين مراسم بااشاره به برخي ازآثار تاريخي مانند آسياب آبي اشكذر،باغ وزيرحجت آباد ومجموعه سلطان بندرآباد،شهرستان صدوق رااز لحاظ آثار باستاني غني خواند وازمسئولين ميراث فرهنگي استان خواست درخصوص مرمت ونگهداري اين آثارارزشمند بيش ازپيش كوشاباشند.
رضايي مديركل ميراث فرهنگي صنايع دستي وگردشگري استان درخصوص افتتاح ساختمان نمايندگي صدوق گفت:اين ساختمان خانه اي باقدمت 80سال وبازيربناي 2000مترمربع مي باشد كه علاوه بر بخش اداري قسمتي ازآن جهت آموزش صنايع دستي است كه بالغ بر سه ميليارد وپانصد ميليون ريال هزينه در برداشته است.
وي هم چنين از افتتاح موزه مردم شناسي ومركز آموزش صنايع دستي در ندوشن،وهم چنين ساماندهي كمپنگ مجموعه سلطان بندرآباد بااعتباري بالغ بر500ميليون ريال خبرداد.
تجليل از نيروي انتظامي اين شهرستان به خاطردستگيري سارقان كتيبه قلعه خرگوشي ندوشن ازديگربرنامه هاي اين مراسم بود.
درشهرستان صدوق بيش از800اثر تاريخي وجود دارد.