افتتاح مهد مسجد"گلهاي آسماني" رضوانشهر

شناسه : 4676546

افتتاح مهد مسجد"گلهاي آسماني" رضوانشهر
به گزارش روابط عمومي فرمانداري اشكذر، به مناسبت هفته بهزيستي با حضور امام جمعه اشكذر، مديركل بهزيستي استان، فرماندار شهرستان و جمعي از مسئولين محلي مهد كودك مسجد"گلهاي آسماني" رضوانشهر افتتاح شد.

اين مهدكودك غيردولتي با ظرفيت پذيرش 60 كودك و با بهره گيري از مددكاران كارشناس و با امكانات و تجهيزات آموزشي راه اندازي گرديده است.