افتتاح پروژه مسکونی 20 واحدی شهرک رسالت اشکذر در دهه فجر سالجاری

شناسه : 784288

افتتاح پروژه مسکونی 20 واحدی شهرک رسالت اشکذر در دهه فجر سالجاری


افتتاح پروژه مسکونی 20 واحدی شهرک رسالت اشکذر در دهه فجر سالجاری

افتتاح پروژه مسکونی 20 واحدی شهرک رسالت اشکذر در دهه فجر سالجاری
  این گزارش می افزاید: پروژه مذکور در زمینی به مساحت 4000 مترمربع و زیربنای 1200 مترمربع ساخته شده و در حال حاضر دارای90درصد  پیشرفت فیزیکی  می باشد.

لازم به ذکر است هزینه اجرایی این پروژه مسکونی از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به استان تامین گردیده است.