افتخار آفرینی دانشجوی اشکذری

شناسه : 786684

افتخار آفرینی دانشجوی اشکذری


افتخار آفرینی دانشجوی اشکذری

افتخار آفرینی دانشجوی اشکذری

به گزارش روابط عموم یدانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر این دانشجوی افتخار آفرین در مسابقات منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی در رشته تنیس روی میز حائز مقام سوم انفرادی و مدال برنز این دوره از مسابقات شده است.