یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 157942569
فرماندار اشکذر عنوان کرد:

افزایش اثرگذاری و کیفی‌سازی مصوبات جلسات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان


"هادی هادی نسب" گفت: از بعد کیفی و هم چنین کمی باید به دنبال افزایش اثرگذاری و کیفی‌سازی مصوبات جلسات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان بود و نباید صرفا به برگزاری جلسات در این حوزه اکتفا کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان اشکذر به ریاست " هادی هادی نسب" فرماندار و سایر اعضا در سالن کوثر فرمانداری برگزار شد.

 

فرماندار اشکذر بر داشتن برنامه ریزی مشخص در حوزه مبارزه با مواد مخدر شهرستان تاکید کرد و گفت: از بعد کیفی و هم چنین کمی باید به دنبال افزایش اثرگذاری و کیفی‌سازی مصوبات جلسات این شورا بوده و نباید صرفا به برگزاری جلسات در این حوزه اکتفا کرد.

 

هادی هادی نسب با بیان اینکه برایند کار در حوزه مواد مخدر شهرستان باید نمود بیشتری داشته باشد، اظهار داشت: همکاری با سازمان های مردم نهاد به ویژه انجمن معتادان گمنام( ان.ای) در برگزاری منظم جلسات و نظارت بر فعالیت کلینیک های ترک اعتباد فعال در سطح شهرستان  می تواند در روند بهبود معتادان موثر واقع شود.

 

وی تاکید کرد: ضروريست پيشگيري توأم با آموزش براي همه شهروندان شهرستان به ویژه دانش آموزان و دانشجویان مورد توجه قرار گيرد تا آسيب‌ هاي ناشي از این مواد افیونی كاهش یابد.

 

فرماندار اشکذر از ادارات عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان درخواست کرد تا مقدمات اشتغال به کار افراد بهبود یافته از مواد مخدر را فراهم نموده تا دیگر تمایلی برای روی آوردن به سمت اعتیاد نداشته باشند.

 آدرس کوتاه :