آمادگی شهرستان صدوق برای برگزاری مراحل مختلف انتخابات

شناسه : 783492

آمادگی شهرستان صدوق برای برگزاری مراحل مختلف انتخابات


آمادگی شهرستان صدوق برای برگزاری مراحل مختلف انتخابات

آمادگی شهرستان صدوق برای برگزاری مراحل مختلف انتخابات

به گزارش روابط عمومی فرمانداری صدوق، "کاظم دهقان" دبیر ستاد انتخابات این شهرستان از آمادگی کامل این ستاد برای برگزاری مراحل مختلف اتنخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا شامل برگزاری مانورهای مختلف فناوری اطلاعت، ساماندهی امکانات و تهیزات و ... خبر داد.

وی تاکید کرد: کلیه ادارات شهرستان طبق برنامه ریزی زمان بندی شده امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی مورد نظر را برای برگزاری این دوره از انتخابات بسیج کرده اند.