اما و اگرهاي راه اندازي كلينيك تخصصي بانوان

شناسه : 3500850

اما و اگرهاي راه اندازي كلينيك تخصصي بانوان
به گزارش روابط عمومي فرمانداري اشكذر، "محمدحسين فلاح" در نشستي كه به منظور راه اندازي كلينيك تخصصي درمان بانوان اين شهرستان برگزار شد اظهار داشت: رسيدگي به مشكلات بهداشت و درمان بانوان از نيازهاي اساسي آنان بوده و در اين راستا همكاري دستگاه هاي مرتبط براي تحقق آن امري ضروري است.

معاون فرماندار اشكذر حفظ سلامت روحي و جسمي زنان جامعه را يك وظيفه مهم و خطير توصيف كرد و گفت: راه اندازي اين مركز درماني گامي مهم در تامين نياز بهداشتي و درماني بانوان خواهد بود.

وي از مركز بهداشت شهرستان خواست تا با بررسي همه جانبه اين موضوع در اسرع وقت نسبت به تامين مقدمات راه اندازي كليلنيك اقدام نمايد.

در ادامه اين نشست  بررسي تخصصي موضوع توسط روساي توسط مركز بهداشت و تامين اجتماعي صورت گرفت و با توجه به موانع موجود مقرر گرديد گزارش كاملي در خصوص وضعيت فعلي خدمات درماني و بهداشتي بانوان و راه هاي ارتقاي كيفيت ارائه اين خدمات در نشست بعدي ارائه گردد.