یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 158058147

انتخابات مجمع کارکنان فرمانداری شهرستان اشکذر برگزار شد


فرماندار اشکذر تشکیل مجمع کارکنان را در تقویت همکاری و ارتباط درون سازمانی کارکنان فرمانداری ها با استانداری مثبت ارزیابی نمود و اظهار داشت: رفع دغدغه های مطرح شده توسط همکاران در حوزه های مختلف از جمله وظایف مهم این مجمع به شمار می رود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، اولین نشست مجمع کارکنان فرمانداری شهرستان اشکذر با حضور " هادی هادی نسب" فرماندار، " افسانه شهابی پور" مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری به عنوان نماینده تام الاختیار استانداری و کارکنان فرمانداری اشکذر در سالن کوثر برگزار شد.

 

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری گفت: شورای مشورتی کارکنان جهت دریافت نقطه نظرات همکاران فرمانداری ها است تا  بتواند در حل موضوعات و مسائل مرتبط با کارکنان عملکرد مطلوبی داشته باشد.

 

فرماندار اشکذر تشکیل مجمع کارکنان را در تقویت همکاری و ارتباط درون سازمانی کارکنان فرمانداری ها با استانداری مثبت ارزیابی نمود و اظهار داشت: رفع دغدغه های مطرح شده توسط همکاران در حوزه های مختلف از جمله وظایف مهم این مجمع به شمار می رود.

 

در ادامه این جلسه انتخابات مجمع کارکنان فرمانداری اشکذر برگزار و پس از رای گیری آقای مجتبی توانایی با کسب بالاترین رای به عنوان دبیر مجمع کارکنان فرمانداری شهرستان اشکذر به مدت یکسال انتخاب گردید.

 

 

 

 آدرس کوتاه :