انتخابات هيات رئيسه هيات نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهرستان برگزار شد

شناسه : 783432

انتخابات هيات رئيسه هيات نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهرستان برگزار شد


انتخابات هيات رئيسه هيات نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهرستان برگزار شد

انتخابات هيات رئيسه هيات نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهرستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق، در نشست انتخاب هيات رئيسه هيات نظارت بر انتخابات چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستاهاي شهرستان صدوق  "سيد محمد ميربافري" به عنوان رئيس و آقايان "محمد حسين فهيم نيا" و "حسن جعفري نسب" به ترتيب به عنوان نائب رئيس و منشي اين هيات با راي اعضا انتخاب گرديدند.