اولين مانور انتخاباتي در شهرستان صدوق با موفقيت برگزار شد

شناسه : 783602

اولين مانور انتخاباتي در شهرستان صدوق با موفقيت برگزار شد


اولين مانور انتخاباتي در شهرستان صدوق با موفقيت برگزار شد

اولين مانور انتخاباتي در شهرستان صدوق با موفقيت برگزار شد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق به نقل از كميته اي تي ستاد انتخابات شهرستان، اولين مانور انتخاباتي روز يكشنبه همزمان با سراسر كشور در محل فرمانداري و بخشداري خضرآباد برگزار شد.

درابن مانور استعلام كد ملي و ظرفيت پذيرش ديتا از طرف وزارت كشور سنجيده شد.

بنا به اين گزارش مانور ياد شده با روش DIAL UP توسط 8 كامپيوتر در محل ستاد انتخابات شهرستان انجام شد.