اولين نشست ستاد فرعي هدفمندي يارانه هاي شهرستان اشكذر برگزار شد

شناسه : 1842662

اولين نشست ستاد فرعي هدفمندي يارانه هاي شهرستان اشكذر برگزار شد
به گزارش روابط عمومي فرمانداري اشكذر، "محمدعلي شاه حسيني" روز چهارشنبه در نشست ستاد فرعي هدفمندي يارانه هاي شهرستان اشكذر با اشاره به مشكلات مرحله اول قانون هدفمندي يارانه ها در دولت قبل اظهار داشت:  استقراض از بانك مركزي و عدم تحقق منابع مالي بخش توليد و صنعت باعث ايجاد تورم افسار گريخته در كشور شد.

فرماندار اشكذر اجراي دقيق مرحله دوم هدفمندي يارانه ها را يكي از مهمترين ماموريت دولت در سال 93 عنوان كرد و گفت: در اين راستا حمايت از بخش توليد و صنعت و همچنين بهداشت و سلامت به عنوان دوبخش محوري كشور مورد توجه و تاكيد دولت مي باشد.

اين مقام مسئول وجود يكسري مشكلات در ثبت نام متقاضيان را طبيعي و به علت ترافيك ثبت نام در سايت اعلام كرد و گفت: رفع هرگونه نگراني و دغدغه مردم از مهمترين وظيفه ستاد هدفمندي يارانه ها در شهرستان مي باشد.

فرماندار اشكذر در پايان تصريح كرد: با تقويت بازرسي هاي محسوس و غيرمحسوس توسط اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان از واحدهاي صنفي با هرگونه خودسري و ايجاد اختلال در جو بازار يرخورد قاطع خواهد شد.