یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 158614131

اولین دوره آموزشی تخصصی سر گروه کاربران و کاربران شعب اخد رای بخش خضرآباد برگزار شد


در این دوره آموزشی شیوه آماده سازی و راه اندازی دستگاه احراز هویت رای دهنده و هم چنین نکات مهم و کاربردی در خصوص نحو کار با دستگاه مذکور به کاربران آموزش داده شد.

به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان اشکذر، با همکاری کمیته آموزش و فناوری اطلاعات ستاد انتخابات شهرستان اشکذر، اولین دوره آموزشی تخصصی سر گروه کاربران و کاربران شعب اخد رای بخش خضرآباد برگزار شد.

 

در این دوره آموزشی شیوه آماده سازی و راه اندازی دستگاه احراز هویت رای دهنده و هم چنین نکات مهم و کاربردی در خصوص نحو کار با دستگاه مذکور به کاربران آموزش داده شد.

 

لازم به ذکر است با همکاری کمیته آموزش و فناوری اطلاعات ستاد انتخابات شهرستان اشکذر تمهیدات لازم برای برگزاری دوره های آمادگی ویژه سرگروه ها، کاربران سیستم الکترونیکی اخذ رای و همچنین عوامل اجرایی شعب در قالب پنج دوره آموزشی فراهم شده است.

 

 آدرس کوتاه :