یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 153581045
با حضور مدیر کل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان:

اولین کارگروه آرد و نان شهرستان اشکذر در سال جدید برگزار شد


میزان سهمیه آرد نانوایی های نیمه یارانه ای شهرستان، کیفیت آرد واحدهای تولیدی و نیز میزان استفاده نمک در واحدهای نانوایی از جمله مواردی بود که مورد بحث قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، اولین کارگروه آرد و نان شهرستان اشکذر در سال جدید با حضور"حمیدرضا پایدار" مدیر کل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان ، "مصطفی پوردهقان" معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار اشکذر و سایر اعضا برگزار شد.

 

میزان سهمیه آرد نانوایی های نیمه یارانه ای شهرستان، کیفیت آرد واحدهای تولیدی و نیز میزان استفاده نمک در واحدهای نانوایی از جمله مواردی بود که مورد بحث قرار گرفت.

 

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امورعمرانی فرماندار اشکذر میزان سهمیه آرد مورد نیاز شهرستان در واحدهای نیمه یارانه ای، نظارت بر واحدهای نانوایی و کیفیت پخت نان در شهرستان را مطلوب ارزیابی کرد.

 

مصطفی پوردهقان گفت: در سال گذشته استفاده نانوایان شهرستان از جوش شیرین به صفر رسیده و فقط در بعضی از ایام سال به خاطر مشکلات کیفیت آرد، میزان نمک استفاده شده در واحدهای نانوایی از استاندارد مربوطه افزایش یافته که موضوع با برخورد اداره تعزیراتی برطرف شده است.

 

مدیر کل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان با ارائه توضیحات لازم در خصوص عدم وجود منع قانونی برای تامین آرد شهرستان و مبحث کیفیت آرد در واحد های تولیدی استان  بر نظارت بهتر در توزیع و تنظیم سهمیه هر واحد نانوایی در شهرستان تاکید کرد.

 

 

 

 آدرس کوتاه :