آيا اخلاق و فرهنگ توسعه در اين شهرستان نهادينه شده است؟

شناسه : 2054697

آيا اخلاق و فرهنگ توسعه در اين شهرستان نهادينه شده است؟
به گزارش روابط عمومي فرمانداري اشكذر، "محمدعلي شاه حسيني" روز چهارشنبه در نشست تشكل هاي غير دولتي و مردم نهاد اين شهرستان  با  بيان سوالات اساسي و چالشي افراد صاحب نظر و نخبگان شهرستان گفت: آيا اخلاق و فرهنگ توسعه در اين شهرستان نهادينه شده است؟ آيا هم نوايي و همگرايي در شهرستان وجود داد؟ آيا توانسته ايم منيت ها را زير پا بگذاريم ؟

فرماندار اشكذر افزود: چرا در اين شهرستان متن جاي خود را به حاشيه داده است؟ چرا نخبگان در شهرستان سكوت كرده اند؟ جايگاه واقعي شهرستان كجاست؟

اين مقام مسئول با انتقاد از افراد تنگ نظر با تعصبات بي مورد تصريح كرد: حاشيه هايي كه اين دسته از افراد در شهرستان بوجود آورده اند شرعا و قانونا محكوم و ناپسند است.

شاه حسيني خاطرنشان كرد: دليل اينكه  حاشيه ها در شهرستان بر متن برتري داشته است عدم حضور نخبگان در صحنه  و سكوت آنها مي باشد.

عالي ترين مقام اجرايي شهرستان با بيان پتانسيل هاي شهرستان افزود: با وجود برتري هايي كه نسبت به شهرستان هاي مجاور داريم متاسفانه  ديگران گوي سبقت از اين منطقه را ربوده اند كه دليل اين عدم پيشرفت و توسعه را در تعصبات بي مورد و كوركورانه جستجو كرد.

وي تاكيد كرد: متاسفانه طي 2ماه گذشته عمده وقت فرماندار شهرستان به خاطر حواشي ايجاد شده صرف گرديده است كه به همين ميزان شهرستان نيز از مسير پيشرفت خود عقب مانده است.

فرماندار اشكذر تصريح كرد: همانطور كه قبلا نيز گفته ام امروز كساني كه بر طبل دوگانگي و تفرقه مي كوبند و مانع ايجاد وحدت، صميميت، وفاق و همدلي در شهرستان مي شوند در حق مردم شريف اين شهرستان خيانت كرده اند.

شاه حسيني از سازمان هاي مردم نهاد شهرستان خواست تا در راستاي  ايجاد وحت در مناطق مختلف  تلاش كرده و مديريت عالي شهرستان را در راستاي توسعه همه جانبه ياري نمايند.

اين مقام مسئول در ادامه  با تشريح وضعيت آموزشي شهرستان اظهار داشت: به لحاظ كيفيت در آموزش داراي نواقص بسياري هستيم كه انتظار داريم اين شاخص مهم ارتقا يابد.

وي باغ وزير حجت آباد را يكي از اماكن بسيار ديدني و جذاب استان توصيف كرد و گفت: انتظار ميرود با تقويت نقش ميراث فرهنگي در شهرستان اين مكان ارزشمند به جايگاه واقعي و درخورشان تبديل گردد.

فرماندار اشكذر در پايان با بيان ديدگاه هاي فرهنگي شهرستان در سال جديد تصريح كرد: تقويت نشاط اجتماعي، توسعه ورزش، ايجاد پارك بانوان و تقويت نقش جوانان و خنبگان در شهرستان از اولويت هاي امسال خواهد بود.

شاه حسيني از برگزاري نشستي براي رفع سوء تفاهمات موجود و نقد و بررسي ديدگاه هاي  مناطق مختلف شهرستان خبر داد.