یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 147762296

آیین تکریم و معارفه رئیس جدید صندوق کارآفرینی امید شهرستان اشکذر برگزار شد


فرماندار اشکذر در این مراسم گفت:عمده تسهیلات صندوق کارآفرینی امید شهرستان در سال جاری در حوزه میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت بوده که به طور مستقیم برای 140 نفر ایجاد اشتغال نموده است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، فرماندار اشکذر در آیین تکریم و معارفه رئیس جدید صندوق کارآفرینی امید شهرستان ، با اشاره به رضایتمندی مردم از خدمات این موسسه گفت: از ابتدای سال تاکنون تسهیلاتی  بالغ بر هشتاد میلیارد و پانصد و نود و پنج میلیون ریال در جهت اشتغال، اشتغال کارا، تفاهم نامه مشارکتی روستایی و وجوه مردمی در قالب تعداد 237 پرونده توسط صندوق کارآفرینی امید شهرستان به واجدین شرایط پرداخت شده است.

 

محمد علی شاه حسینی به مشارکت موثر صندوق کارآفرینی امید در پرداخت تسهیلات حوزه اشتغال روستایی شهرستان اشاره و افزود: عمده این تسهیلات در سال جاری در حوزه میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت بوده که به طور مستقیم برای 140 نفر ایجاد اشتغال نموده است.

 

در پایان این نشست ضمن تقدیر از زحمات احمد مقیمی، جواد فیاضی به عنوان رئیس جدید صندوق کارآفرینی امید شهرستان اشکذر معرفی شد.

 

 

 

 

 آدرس کوتاه :