بارش برف و باران موجب خوشحالي مردم شهرستان صدوق شد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق، مردم اين شهرستان پس از خشكسالي هاي چند سال گذشته كه پيامدهاي ناشي از آن همچنان ادامه دارد، از بارش رحمت الهي ابراز خرسندي كردند و به درگاه ايزد منان سجده شكر بجاي آوردند.

ريزش باران و بارش برف در نقاط كوهستاني اين شهرستان  طي 12ساعت اخير علاوه بر اينكه خوشحالي و شادماني مردم را به همراه داشت، موجب تلطيف هوا و رفع آلودگي هواي مركز شهرستان شد.

همچنين طي اين مدت بارش برف مناطق كوهستاني و قله هاي مرتفع به خصوص منطقه ندوشن را سفيد پوش كرد.

يك شهروند اشكذري در حالي كه خوشحال و شادمان بود در گفتگو با اين پايگاه اطلاع رساني گفت: خدا را شاكرم كه در اين ماه پاياني سال باران خوبي از آسمان نازل شد.

"مهدي دهقان" افزود: براي بارش اين رحمت الهي دعا مي كنم و از خداوند مي خواهم كه بندگانش را از رحمت خود بي نصيب نكند.

يكي از شهروندان منطقه رستاق نيز گفت: خشكسالي هاي گذشته موجب وارد شدن خسارت زياد به بخش هاي مختلف به خصوص بخش كشاورزي شهرستان شده است.

"كاظم خردمند" افزود: باران اخير موجب شد كه مردم اميدوار شوند و كشاورزان و دامداران نيز با امرژي مضاعف به كار خود ادامه دهند.

وي از مردم خواست براي بارش رحمت الهي دعا كنند و نماز استسقاء به جاي آوردند و از خداوند طلب نزول رحمتش داشته باشند.

"علي جعفري" يكي از دامداران منطقه ندوشن نيزگفت: انشاء الله با بارش مداوم باران، قنات ها و چشمه سارها پر آب مي شود و كشاورزي و دامداري در ندوشن رونق مي گيرد.

لازم به ذكر است بارش برف و باران در آخرين ماه فصل زمستان موجب خوشحالي مردم و بخصوص كشاورزان منطقه شده است.

از خضرآباد و رستاق خبر مي رسد كه بارندگي اخير يكي از بارندگي هاي مطلوب طي 10 سال گذشته بوده است.