بازديدفرماندارصدوق ازكشتار گاه صنعتي دام استان

شناسه : 1476792

بازديدفرماندارصدوق ازكشتار گاه صنعتي دام استان


بازديدفرماندارصدوق ازكشتار گاه صنعتي دام استان

بازديدفرماندارصدوق ازكشتار گاه صنعتي دام استان

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق، روزدوشنبه باحضور"احمد علي دشتي پور" دربازديد ازكشتار گاه صنعتي دام استان،مسائل ومشکلات ساختاري و بهداشتي این واحد صنعتی مورد بحث و بررسي قرار گرفت .

فرماندارصدوق دراین بازدید به نقش كشتارگاهها در بهداشت و سلامتي جامعه اشاره کرد وگفت:عدم رعايت موازين بهداشتي و همچنين رفع نكردن ايرادات بهداشتي و حمل و نقل ناصحيح گوشت استحصالي خطري بالقوه در شيوع بيماريهاي مسري بخصوص بيماريهاي مشترك بين انسان و دام تلقي و به افزايش بيماريهايي چون تب كريمه كنگو، سياه زخم، تب كيو و ... منجر خواهد گرديد .

وي با توجه به ضرورت بازنگري در نگرش شهرداران به موضوع بهداشت و تعريف جديد از اين مقوله افزود:هرگونه سهل انگاري درمورد بهداشت كشتارگاه ها عواقب زيانباري به دنبال خواهد داشت كه باعث مي گردد هزينه هاي درماني مردم و ميزان هزينه ديگر از سوي دولت افزايش يابد.

پس از بحث و تبادل نظر مشكلات و مسائل كشتار گاه به شرح ذيل جمع بندي گرديد:

- تعيين تكليف وضعيت اراضي مورد تقاضاي كشتارگاه،تعيين و بررسي تعرفه پرداخت قبوض آب و برق جهت كاهش هزينه تعرفه پرداخت.

- كمبود سوخت و پيگيري تعيين تكليف بسته هاي حمايتي دولت در بخش هدفمندي يارانه هاكه آيا اين حمايتها مرتبط با مسائل كشتار گاه نيزمي شود.

- پايين بودن ظرفيت فعلي كشتار گاه علي رغم سرمايه گذاري بالا يعني حدود يك سوم ظرفيت سالانه در يك شيفت مشغول به كار است كه اين موضوع باعث افزايش هزينه ها و كاهش درآمد گرديده است.

درادامه فرماندارصدوق ضمن جمع بندي مسائل و مشكلات كشتارگاه قول پيگيري و همكاري در اين زمينه را دادند تا با همكاري مسئولين كشتارگاه واستان مسائل رابرطرف کنند.

گفتنی است دراین بازدید هيئتي متشكل از كارشناسان فرمانداري ومسئولين بسيج سپاه صدوق حضورداشتند.

کشتارگارگاه صنعتی دام استا ن درکیلومتر22جاده اشکذر-طبس واقع شده است.