بازديد امام جمعه اشكذر و فرماندار شهرستان از زمين هاي كشاورزي، باغات و چاه حلوايي بندرآباد

شناسه : 2719279

بازديد امام جمعه اشكذر و فرماندار شهرستان از زمين هاي كشاورزي، باغات و چاه حلوايي بندرآباد
به گزارش روابط عمومي فرمانداري اشكذر، امام جمعه و فرماندار شهرستان از زمين هاي كشاورزي و باغات بندرآباد بازديد كردند.

در اين بازديد جمعي از كشاورزان  كمبود آب و مشكلات ايجاد شده  در بهره برداري از آب چاه حلوايي را باعث خشك شدن  تعدادي زمين هاي كشاورزي و باغات اين روستا عنوان كردند.

فرماندار اشكذر در اين بازديد خواستار پيگيري اداره جهاد كشاورزي شهرستان در راستاي اجراي سيستم آبياري قطره اي و مديريت منابع آب در اين منطقه شد.