بازديد بخشدار مركزي صدوق از پروژه روستايي مهدي آباد

شناسه : 782780

بازديد بخشدار مركزي صدوق از پروژه روستايي مهدي آباد


بازديد بخشدار مركزي صدوق از پروژه روستايي مهدي آباد

بازديد بخشدار مركزي صدوق از پروژه روستايي مهدي آباد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق، "سيد محمد اشرف" روز پنجشنبه در بازديد از پروژه روستايي مهدي آباد رستاق بر لزوم تسريع در تكميل اين پروژه تاكيد كرد.

بخشدار مركزي صدوق با اشاره به روند عمران و آباداني در روستاهاي اين بخش اظهار داشت: با برنامه ريزي مطلوب مي توان روستاهاي اين بخش را به عنوان هدف نمونه گردشگري در سطح استان مطرح كرد.

وي همراهي و همكاري بنياد مسكن شهرستان در اجراي پروژه هاي روستايي را قابل تقدير دانست و گفت: اين بنياد خدمات قابل قبولي در روستاها ارائه كرده است.

بخشدار مركزي بر رفع مكشلات موجود در اجراي اين پروژه روستايي تاكيد و اظهار اميدواري كرد اين پروژه در موعو مقرر به پايان رسد.