بازديد فرماندار از مدرسه فوتبال شهرداري اشكذر

شناسه : 4221165

بازديد فرماندار از مدرسه فوتبال شهرداري اشكذر
به گزارش روابط عمومي فرمانداري اشكذر، "محمدعلي شاه حسيني" در بازديد از مدرسه فوتبال شهرداري اشكذر از زحمات مربيان و درست اندركاران اين مجموعه ورزشي تشكر و قدرداني كرد.

فرماندار اشكذر فعاليت در راستاي توسعه ورزش و پركردن اوقات فراغت نوجوانان را ارزشمند توئصيف كرد.

"علي محمد دهقاني" مربي اين مدرسه فوتبال نيز در اين بازديد خواستار توجه ويژه مسئولين شهرستان به ورزش و حل مشكلات مالي و كمبود امكانات  شد.