بازديد فرماندار اشكذر از جلسه كنكور سراسري93

شناسه : 4000817

بازديد فرماندار اشكذر از جلسه كنكور سراسري93
به گزارش روابط عمومي فرمانداري اشكذر، "محمدعلي شاه حسيني" صيح شنبه با حضور در محل برگزاري كنكور سراسري اشكذر از نزديك در جريان فرآيند برگزاري اين مسابقه بزرگ علمي قرار گرفت.

فرماندار اشكذر در اين بازديد از عوامل برگزاري كنكور سراسري در شهرستان تشكر و قدرداني كرد.

كنكور سراسري در شهرستان اشكذر همزمان با سراسر كشور و با حضور 448 نفر دانش آموز در روزهاي پنج شنبه، جمعه و شنبه برگزار شد.