بازديد فرماندار شهرستان از موسسه قرآني امين رضوانشهر

شناسه : 1478113

بازديد فرماندار شهرستان از موسسه قرآني امين رضوانشهر


بازديد فرماندار شهرستان از موسسه قرآني امين رضوانشهر

بازديد فرماندار شهرستان از موسسه قرآني امين رضوانشهر

به گزارش روابط عمومي فرمانداري اشكذر، "محمدعلي شاه حسيني" روز پنج شنبه  از مدرسه قرآني امين رضوانشهر بازيد كرد.

فرماندار شهرستان در اين بازديد اظهار داشت: قرآن نقش بسيار مهم در سلامت جامعه دارد وجامعه اي كه پايه واساسش برمبناي اين كتاب آسماني پايه گذاري شود و قوانين و مقررات اين نماد اسلامي را سرلوحه كار خود قرار دهد از سلامتي كامل برخوداراست .

در اين  بازديد مسائل ، مشكلات و همچنين چشم انداز و اهداف اين موسسه بررسي و براي كمك به تحقق برنامه هاي قرآني از سوي فرماندار شهرستان قول مساعد داده شد .

بازديد از فروشگاه محصولات فرهنگي و مهدقرآن وابسته به موسسه امين رضوانشهر از ديگر برنامه هاي اين بازديد بود.