بازديد فرماندار شهرستان و مديركل آموزش و پرورش استان از دبيرستان عترت اشكذر

شناسه : 1478229

بازديد فرماندار شهرستان و مديركل آموزش و پرورش استان از دبيرستان عترت اشكذر


بازديد فرماندار شهرستان و مديركل آموزش و پرورش استان از دبيرستان عترت اشكذر

بازديد فرماندار شهرستان و مديركل آموزش و پرورش استان از دبيرستان عترت اشكذر

به گزارش روابط عمومي فرمانداري اشكذر، فرماندار اين شهرستان و مديركل آموزش و پرورش استان يزد از دبيرستان دخترانه عترت اشكذر بازديد و از نزديك مسائل و مشكلات اين واحد آموزشي را بررسي كردند.

"احمد شيرزاد" در اين بازديد ضمن تقدير از كادر آموزشي دبيرستان براي كسب موفقيت هاي علمي در كنكور سراسري بر تقويت توان علمي دانش آموزان و مشاركت بيشتر آنان  در برنامه هاي فرهنگي تاكيد كرد.

از سرقت شيرهاي آب مدرسه تا تجهيز آزمايشگاه هاي فيزيك، شيمي و زيست شناسي

" فاطمه پيشداد" از اعضاي شوراي دانش آموزي دبيرستان عترت به نمايندگي از دانش آموزان با بيان مشكلات و كمبودهاي دبيرستان عترت گفت: مدتي است كه شيرهاي آب مدرسه به سرقت رفته و دانش آموزان براي استفاده از آب با مشكل مواجه هستند.

وي تجهيز آزمايشگاه هاي فيزيك، شيمي و زيست شناسي براي كارهاي علمي و آزمايشي دانش آموزان را ضروري عنوان كرد.

اين عضو شوراي دانش آموزي خواستار تجهيز كتابخانه مدرسه به كتاب هاي علمي و آموزشي براي تقويت بنيان علمي دانش آموزان شد.

توجه بيشتر به مسائل فرهنگي، اهداي جوايز و تقدير از برگزيدگان مسابقات فرهنگي استاني از ديگر خواسته هاي اين دانش آموز براي دبيرستان بود.

بازديد از كلاس اول دبيرستان

فرماندار شهرستان اشكذر و مديركل آموزش و پرورش استان در ادامه يازديد از دبيرستان عترت با حضور در كلاس اول اين دبيرستان با دانش آموزان گفتگو كردند.

مدير كل آموزش و پرورش استان در اين بازديد  خطاب به كلاس اولي ها گفت: موفقيت در امر تحصيل در گروه توكل بر خداوند و دعاي خير والدين و تلاش و كوشش دانش آموزان است.