بازديد فرماندار صدوق از معدن سنگ آهن سورك ندوشن

شناسه : 1477226

بازديد فرماندار صدوق از معدن سنگ آهن سورك ندوشن


بازديد فرماندار صدوق از معدن سنگ آهن سورك ندوشن

بازديد فرماندار صدوق از معدن سنگ آهن سورك ندوشن

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق،" احمدعلي دشتي پور" روز دوشنبه در بازديد از معدن سنگ آهن سورك ندوشن بر اجراي مصوبات و دستورات دولتي در راستاي حفظ و حراست از بيت المال تاكيد كرد.

فرماندار صدوق تردد كاميون هاي سنگين حامل سنگ اهن اين معدن در مسير جاده فولاد- نيوك را خطر آفرين توصيف كرد و بر نظارت وي‍ژه دستگاه هاي متولي در راستاي ساماندهي و كنترل حمل و نقل كاميون ها در مسير ياد شده تاكيد كرد.

همچنين در اين بازديد با حضور جمعي از مديران شهرستان صدوق وضعيت محيط زيست، منابع طبيعي ، جاده هاي منتهي به معدن و نيز وضعيت مالياتي معدن سنگ آهن سورك ندوشن بررسي شد.

ندوشن با بيش از 5هزار نفر جمعيت در فاصله 75 كيلومتري مركز شهرستان قرار دارد.