بازديد مديركل دفتر امور روستايي استانداري از بخش مركزي

شناسه : 3216254

بازديد مديركل دفتر امور روستايي استانداري از بخش مركزي
به گزارش روابط عمومي فرمانداري اشكذر، مديركل دفتر امور روستايي استاندار با حضور در بخش مركزي اين شهرستان از روستاهاي اين بخش، پروژه هاي عمراني و واحدهاي توليدي شركت تعاوني دهياري هاي رستاق بازديد كرد.

وي در بازديد از كارگاه توليد قطعات پلاستيكي و آب معدني شركت تعاوني دهياري هاي بخش مركزي  از نزديك در جريان مسائل و مشكلات اين واحدهاي توليدي قرار گرفت.