بازديد معاون برنامه ريزي استاندار از دو واحد صنعتي شهرستان

شناسه : 3696916

بازديد معاون برنامه ريزي استاندار از دو واحد صنعتي شهرستان
به  گزارش روابط عمومي فرمانداري اشكذر، معاون برنامه ريزي استانداري، فرماندار اشكذر و مديركل امور اقتصادي استانداري  از دو واحد صنعتي اين شهرستان بازديد كردند.

"محمدرضا بابايي" ضمن بازديد از يك  شركت توليد كاغذ به عنوان يكي از صنايع پاك شهرستان براي رفع مسائل و مشكلات اين شركت قول مساعد داد.

اين مقام مسئول توسعه صنايع پاك را يكي از اهداف مهم دولت عنوان كرد و گفت: در راستاي كاهش آلودگي هاي زيست محيطي توسعه صنايع پاك امري اجتناب ناپذير است.

معاون برنامه ريزي استانداري از حمايت جدي دولت در راستاي رفع موانع توليد و رونق صنايع خبر داد و گفت: سمت و سوي اين حمايت در راستاي توليد اشتغال، كاهش آلودگي هاي زيست محيطي و رونق اقتصادي خواهد بود.

"محمدعلي شاه حسيني"  نيز در اين نشست گفت: توسعه صنايع پاك در شهرستان را به جد دنبال خواهيم كرد.

فرماندار اشكذر بر رفع موانع اخذ تسهيلات ريالي اين شركت تاكيد كرد .

در ادامه اين نشست مشكلات انتقال آب و برق اين واحد صنعتي بررسي شد.