بازديد معاون فرماندار صدوق از روستاي دولاب بخش خضرآباد

شناسه : 783152

بازديد معاون فرماندار صدوق از روستاي دولاب بخش خضرآباد


بازديد معاون فرماندار صدوق از روستاي دولاب بخش خضرآباد

بازديد معاون فرماندار صدوق از روستاي دولاب بخش خضرآباد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق، "محمدحسين فلاح" روز چهارشنبه در بازديد از روستاي دولاب بخش خضرآباد از پروژه هاي بنياد مسكن در اين منطقه بازديد كرد.

معاون فرماندار صدوق در اين بازديد با اشاره به خدمات دولت در روستاها گفت: خوشبختانه بعد از انقلاب خدمات ارزنده اي در سطح روستاها انجام شده است و در دولت نهم و دهم نگاه ويژه اي به توزيع عادلانه امكانات در سطح روستاها و محروميت زدايي از آنها شده است.

بررسي  وضعيت حصاركشي و محوطه سازي استخر، پارك روستايي و بافت قديم از برنامه هاي بازديد معاون فرماندار صدوق به روستاي دولاب بود.