بازدیدفرماندارصدوق ازکمیته امداد این شهرستان

شناسه : 781870

بازدیدفرماندارصدوق ازکمیته امداد این شهرستان


بازدیدفرماندارصدوق ازکمیته امداد این شهرستان

بازدیدفرماندارصدوق ازکمیته امداد این شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری صدوق،"احمد علی دشتی پور"صبح امروز ازکمیته امداد امام خمینی(ره)این شهرستان بازدید کرد.

فرماندارصدوق دراین دیدار، تکریم ارباب رجوع و برخورد مناسب با مراجعه‌کنندگان به این اداره را خواستار شد و اخلاق‌مداری را در انجام وظایف محوله و ساماندهی و سرعت‌بخشی به کارها ضروری دانست.
وی بیان داشت: با توجه به این که این اداره با اقشار ضعیف و کم درآمد در جامعه برخورد دارد، رفتارها و کردار کارکنان نیز باید به نحوی باشد که مردم را آزرده خاطر نکند.

درادامه به منظور بررسی طرحهای خود اشتغالی واشتغالزایی این نهاد فرماندار  باحضوردر محل اجرای برخی از این طرحها درجریان اجرای آن قرار گرفت.

این مقام مسئول باشاره به اهتمام دولت در اشتغال جوانان از همت کمیته امداد امام خمینی (ره)صدوق در اشتغال جوانان وخصوصا اشتغال مددجویان این نهاد قدردانی کرد.

فرماندارصدوق هم چنین در این بازدید با مسائل ومشکلات خانواده های تحت پوشش این اداره آشناشد وجهت حل مشکلات آنان قول پیگیری داد.

بیش از1500نفر مددجو درقالب850خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)صدوق می باشند.