یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 146151913

بازدید از دو طرح بانوان کارآفرین شهرستان اشکذر


مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری به معیت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار اشکذر از دو طرح بانوان کار آفرین این شهرستان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری به معیت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار اشکذر از دو طرح بانوان کار آفرین این شهرستان بازدید کردند.

 

فاطمه دانش یزدی و محمد شیبانی از مرکز جامع توانبخشی معلولین امید و هم چنین نخستین واحد تولید کاشی تزئینی و هفت رنگ کشور در شهرستان اشکذر که توسط بانوان کارآفرین مدیریت می شود بازدید کردند.

 

 

 آدرس کوتاه :