بازدید از مرکز توانبخشی امید

شناسه : 785172

بازدید از مرکز توانبخشی امید


بازدید از مرکز توانبخشی امید

بازدید از مرکز توانبخشی امید

به مناسبت دهه کرامت فرماندار صدوق از مرکز توانبخشی دختران بالای 14 سال امید اشکذر بازدید کرد.

فرماندار صدوق در این بازدید گفت: این که یک مرکز کودکان و حتی جوانان ذهنی را نگهداری و با آموزش های خاص ذهن آنان را پرورش می دهد قابل تقدیر است.

فرماندار صدوق به نقش مربیان در پروش ذهن کودکان دارای مشکل ذهنی اشاره کرد و گفت: یقینا مربیان با صبر و حوصله ای که دارند می توانند خلاقیت را در ذهن کودکان و نوجوانان بوجود آورند و دنیای دورن آنان را زیبا و جذاب  ترسیم نمایند.

همچنین فرماندار صدوق در این بازدید از زحمات مربیان و مدیر این موسسه تشکر و قدردانی نمود.

لازم به ذکر است مرکز توانبخشی امید اشکذر از سال 1384 فعالیت رسمی خود را در دوبخش حرفه آموزی و توانبخشی آغاز کرد و در حال حاضر با نگهداری و پرورش 27 کارآموز دختر از مراکز فعال استان در زمینه توانبخشی می باشد.