یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 153553539

بازدید بخشدار مرکزی اشکذر از طرح کنترل بیولوژیکی آفات گلخانه ها در روستای حسین آباد پوراکبری


روش سالم سازی محصولات با استفاده از حشرات و کنه های شکارگر به صورت پایلوت در سطح 5 هزار مترمربع از گلخانه های خیارسبز و فلفل بخش مرکزی اشکذر در حال اجراست.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، بخشدار مرکزی اشکذر به همراه رئیس حفظ نباتات استان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان از روند اجرای طرح سالم سازی محصولات با استفاده از حشرات و کنه های شکارگر در روستای حسین آباد پور اکبری بازدید نمود.

 

رئیس حفظ نباتات استان در جریان این بازدید گفت: یکی از روش های موثر برای تولید محصولات سالم، استفاده از حشرات و کنه هایی است که می توانند از آفات گلخانه ای تغذیه نموده و آفات را از بین ببرند.

 

مهندس فاتحی عدم استفاده از سموم شیمایی، بالا بردن تنوعات زیستی، اضافه کردن یک گونه بیولوژیک به اکوسیستم و حفظ محیط زیست را از جمله مزایای این روش دانست.

 

لازم به ذکر است طرح کنترل بیولوژیکی آفات به صورت پایلوت در سطح 5 هزارمتر مربع از گلخانه های خیارسبز و فلفل در بخش مرکزی اشکذر در حال اجراست.

 

 

 


 آدرس کوتاه :