یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 158618208

بازدید دبیر ستاد انتخابات استان از دومین دوره آموزشی تخصصی سر گروه کاربران و کاربران شعب اخذ رای شهرستان اشکذر


"محمدعلی شاه حسینی" مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری و دبیر ستاد انتخابات استان از دومین دوره آموزشی تخصصی سر گروه کاربران و کاربران شعب اخذ رای شهرستان اشکذر بازدید کرد.

به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان اشکذر، "محمدعلی شاه حسینی" مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری و دبیر ستاد انتخابات استان از دومین دوره آموزشی تخصصی سر گروه کاربران و کاربران شعب اخذ رای شهرستان اشکذر بازدید کرد.

 

دبیرستاد انتخابات استان در جریان این بازدید از اعضای ستاد انتخابات شهرستان اشکذر به جهت برگزاری منظم دوره های آموزشی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تقدیر کرد.

 

محمدعلی شاه حسینی اظهار داشت: شهرستان اشکذر در کلیه مراحل انتخابات به ویژه برگزاری دوره های آموزشی طبق برنامه زمان بندی اعلام شده پیشگام می باشد.

 

در پایان نیز دبیر، مسئولین کمیته های آموزش، فناوری و اطلاعات ستاد انتخابات شهرستان اشکذر به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده مرتبط با کمیته خود پرداختند.

 

 آدرس کوتاه :