یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 153471374
گزارش تصویری:

بازدید رئیس شورای اسلامی شهر یزد از ستاد اسکان مسافران نوروزی در پارک اشکی


رئیس شورای اسلامی شهر یزد در معیت مدیرکل جمعیت هلال احمر استان، مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری، فرماندار و شهردار اشکذر از ایستگاه استقبال از مسافرین نوروزی هلال احمر و نیروی انتظامی مستقر در پارک اشکی بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، رئیس شورای اسلامی شهر یزد در معیت مدیرکل جمعیت هلال احمر استان، مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری، فرماندار و شهردار اشکذر از ایستگاه استقبال از مسافرین هلال احمر و نیروی انتظامی مستقر در پارک اشکی بازدید و در جریان روند ارائه خدمت به مسافرین نوروزی قرار گرفت.

 

 

 آدرس کوتاه :