بازدید سرزده فرماندار صدوق از دفتر مسکن مهر اشکذر

شناسه : 784942

بازدید سرزده فرماندار صدوق از دفتر مسکن مهر اشکذر


بازدید سرزده فرماندار صدوق از دفتر مسکن مهر اشکذر

بازدید سرزده فرماندار صدوق از دفتر مسکن مهر اشکذر

در این بازدید فرماندار صدوق روند عملیات اجرایی فاز اول مسکن مهر اشکذر را جویا شد وبر تسریع در اجرای این پروزه تاکید کرد.

عبداللهی رعایت تمامی استاندارد های ساختمانی را توسط پیمانکار خواستار شد و بر نظارت دقیق و مطلوب بر مراحل ساخت و ساز توسط ناظر تاکید کرد.