یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 154130727

بازدید سرپرست فرمانداری از مجتمع مسکونی مسکن مهر اشکذر


هادی هادی نسب در جریان این بازدید بر تشکیل کمیته ای ویژه با محوریت فرمانداری و دستگاه های مرتبط شهرستان و استان جهت تعیین تکلیف هر چه زودتر این واحد ها تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، سرپرست فرمانداری اشکذر، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و شهردار اشکذر از مجتمع مسکونی مسکن مهر اشکذر بازدید و در جریان مسائل و مشکلات این واحد ها قرار گرفت.

 

هادی هادی نسب با بیان اینکه وضعیت فعلی تعدادی از واحد های این مجتمع اصلا مناسب نیست و هر لحظه ممکن است وقوع بحران ناشی از تخریب ساختمان ها را در پی داشته باشد، بر تشکیل کمیته ای ویژه با محوریت فرمانداری و دستگاه های مرتبط  شهرستان و استان جهت تعیین تکلیف هر چه زودتر این واحد ها تاکید کرد.

 

 

 

 



آدرس کوتاه :