یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 155361142

بازدید سرپرست فرمانداری اشکذر از پروژه میدان چهار راه دامداری های رضوانشهر


هادی هادی نسب در جریان این بازدید به کارشناس واحد عمران شهرداری و اداره مخابرات شهرستان اشکذر دستور داد تا ضمن رفع مشکل کابل مخابراتی این پروژه، نسبت به تکمیل هر چه زودتر این میدان جهت تسهیل در رفت و آمد مردم اقدام لازم صورت گیرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، هادی هادی نسب در جریان این بازدید به کارشناس واحد عمران شهرداری و اداره مخابرات شهرستان اشکذر دستور داد تا ضمن رفع مشکل کابل مخابراتی این پروژه، نسبت به تکمیل هر چه زودتر این میدان جهت تسهیل در رفت و آمد مردم اقدام لازم صورت گیرد.

 

 آدرس کوتاه :